Graphcar

В нашето производство използваме висококачествени материали, което е и основание за даваната от нас гаранция на нашите изделия.

Производство

В нашето производство използваме газо-пламъчно рязане за разкрой на листова ламарина, 350 т. Абкант, рунд-вал до 20 мм, както и заваръчна техника Фрониус, фрезови и стругови машини. Благодарение на инженерният и изпълнителси опит, ние можем да Ви осигурим необходимото изделие или ремонт на такова.